Nieuwe bijeenkomst 27 november

,

Er komt een nieuwe bijeenkomst aan, namelijk op: dinsdag 27 november, van 17:00-21:00 bij het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland in Hoorn. Wilt u ook komen? Meld u dan hieronder aan. Tijdens deze bijeenkomst zal gesproken worden over de gesprekken die momenteel plaatsvinden met de Rabobank over de mogelijkheden dat de Rabobank met één […]

Volgende bijeenkomst PEN 8 mei

,

Het heeft even geduurd, maar we hebben een datum voor de 4e bijeenkomst van het Platform Erfgoedhavens Nederland: Dinsdag 8 mei van 17.00 tot 21.00 uur Beoogde lokatie: Museumwerf Vreeswijk

Erfgoed in transitie

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), waaraan de FVEN actief deelneemt, heeft tijdens het Nationaal Monumentencongres op 9 november haar visiedocument “Erfgoed in transitie” overhandigd aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De FIM schetst in “Erfgoed in transitie” de uitdagingen die er voor de erfgoedsector liggen in een veranderende samenleving. Ook het varend erfgoed komt duidelijk in het visiedocument naar voren. Laat je er door inspireren!
De top van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Ministerie van OCW reageerden zeer positief op dit visiedocument! Dat is belangrijk, omdat dat ook de positie van het Varend Erfgoed in het overleg met de landelijke overheid in belangrijke mate versterkt.

CVO-CBB

Uit een enquête onder de deelnemers aan het PEN blijkt dat 25 procent van de schippers van de schepen in deze havens geen CVO-CBB gaat aanvragen of daaraan twijfelt. Een veelgehoorde reden is dat men weinig vaart en de vereiste aanpassingen te duur zijn. In veel van de havens is de consequentie dat deze schepen hun ligplaats verliezen, omdat het varend zijn van een schip een eis is in de ligplaatsvergunning. Omdat de overgangsregeling voor de beperktere eisen van het CVO-CBB eind 2018 eindigt is het waarschijnlijk dat deze schepen na 2018 niet meer opnieuw in de vaart kunnen worden genomen.

Lees meer

Schouwcriteria belangrijk gespreksonderwerp

, ,

Bij de eerste bijeenkomst bleek dat samenwerking op het gebied van schouwcriteria bij de deelnemers van het PEN als een prioriteit wordt gezien. De wens is uitgesproken om contact tussen havens te leggen over de criteria voor toelating en restauratieplannen.

Lees meer

Woningwet en Bouwbesluit

, ,

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten is aangenomen door de Tweede en de Eerste kamer. De wet zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Ten gevolge van de wet worden drijvende objecten voortaan aangemerkt als bouwwerk die moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Door een intensieve lobby van de FVEN en de LVBHB zijn varende schepen hiervan uitgezonderd. In de teksten op deze website staat hier meer over toegelicht.

Lees meer

Oproep voor erfgoed-, museum- en historische havens

De leden van diverse erfgoed-, museum- en historische havens zijn voor een tweede keer samen gekomen, tijdens een geslaagde bijeenkomst van het Platform Erfgoed Havens Nederland (PEN) op ‘De Inspiratie’ in Amersfoort. Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) was hier ook bij aanwezig om input te leveren voor het behoud van het Varend Erfgoed in Nederland.

Een belangrijk deel van het programma ging over wet en regelgeving. Zo kwamen de Erfgoedwet, de Woningwet en het Omgevingswet aan bod. Ook was er aandacht voor manieren waarop de havens het Varend Erfgoed op kunnen nemen in gemeentelijk beleid.

Het PEN deed ook een oproep aan alle erfgoed-, museum- en historische havens om in hun eigen gemeente te gaan lobbyen voor een motie over het Varend Erfgoed. Het is belangrijk dat de gemeente in gaan zien welke waarde een haven met Varend Erfgoed heeft, zowel op economisch als maatschappelijk gebied.

De volgende bijeenkomst zal op 7 november plaats vinden.