Artikelen door Emmy von Faber

CVO-CBB

Uit een enquête onder de deelnemers aan het PEN blijkt dat 25 procent van de schippers van de schepen in deze havens geen CVO-CBB gaat aanvragen of daaraan twijfelt. Een veelgehoorde reden is dat men weinig vaart en de vereiste aanpassingen te duur zijn. In veel van de havens is de consequentie dat deze schepen […]

, ,

Woningwet en Bouwbesluit

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten is aangenomen door de Tweede en de Eerste kamer. De wet zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Ten gevolge van de wet worden drijvende objecten voortaan aangemerkt als bouwwerk die moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Door een intensieve lobby van de FVEN en de LVBHB zijn […]

,

Schepen voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart

In de wet is door een langdurige lobby van de FVEN en de LVBHB een uitzondering gemaakt voor varende woonschepen (of varende schepen met een andere verblijfsfunctie), waardoor het grootste deel van het varend erfgoed buiten de regeling gaat vallen. In de huidige wetgeving en jurisprudentie is al geregeld dat pleziervaart, chartervaart en beroepsvaart onder […]

Oproep voor erfgoed-, museum- en historische havens

De leden van diverse erfgoed-, museum- en historische havens zijn voor een tweede keer samen gekomen, tijdens een geslaagde bijeenkomst van het Platform Erfgoed Havens Nederland (PEN) op ‘De Inspiratie’ in Amersfoort. Het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) was hier ook bij aanwezig om input te leveren voor het behoud van het Varend Erfgoed in Nederland. […]

,

Overgangsrecht bestaande gevallen

Schepen die volgens bovenstaande toelichting niet bestemd zijn om te varen worden na inwerkingtreding van de wet wel als bouwwerk aangemerkt. In geval van varend erfgoed kan dat gelden voor schepen die als woning, museum of kantoor zijn ingericht en waarvan de vaarinrichting (gedeeltelijk) ontmanteld is en die bijvoorbeeld met spudpalen zijn vastgezet.

,

Wetswijziging ‘Omgevingwet’

De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt met de wet. Voordat alle procedures van de wet en van de wijziging van het Bouwbesluit zijn doorlopen zijn we naar verwachting een jaar verder. Omdat de wet verduidelijking moet geven aan een situatie waar de huidige praktijk niet aan de regelgeving voldoet wordt er naar gestreefd […]