Er komt een nieuwe bijeenkomst aan, namelijk op: dinsdag 27 november, van 17:00-21:00 bij het Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland in Hoorn. Wilt u ook komen? Meld u dan hieronder aan.

Tijdens deze bijeenkomst zal gesproken worden over de gesprekken die momenteel plaatsvinden met de Rabobank over de mogelijkheden dat de Rabobank met één of meer banken toch weer hypotheken gaan verstrekken aan varende woonschepen. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie willen wij iedereen vragen om 3 vragen hierover te beantwoorden >> GA NAAR DE ENQUETE

Programma:

1. OPENING
2. PRESENTATIE VAN DE MUSEUMHAVEN HOORN
3. NIEUWE BEDDING VAN VAREND ERFGOED
Naar een nationale structurele ondersteuning VE
REACTIES EN VRAGEN

PAUZE
Soep en broodjes

4. NULMETING MARITIEME ENSEMBLES
Verslag onderzoek en aanbevelingen
5. COLUMN
Varend houden van erfgoed
6. BANKEN VOOR VAREND ERFGOED
Hypotheken voor varende schepen
7. DISCUSSIE

Aanmelden