In de toelichting worden naast wonen een aantal andere functies genoemd, die niet uitputtend, maar als voorbeeld bedoeld zijn. De functie kan dus ook die van werkplaats of kantoor zijn. De uitzondering is bedoeld voor alle varende en niet alleen voor historische schepen.

Daardoor is voorkomen dat er gedefinieerd zou moeten worden wat een historisch schip is en vallen ook replica’s of varende historische casco’s met een niet-historische opbouw onder de uitzondering. Ook staat er vermeld dat de uitzondering bedoeld is om historische schepen te kunnen behouden zonder dat het historische karakter verloren gaat. In geval van twijfel zal op grond van die toelichting een historisch schip eerder onder de uitzonderingsbepaling vallen en daarom niet als bouwwerk worden aangemerkt.